Priemysel a poľnohospodárstvo

- riešenie problematických technologických uzlov v priemysle a v poľnohospodárstve

- návrh opatrení na ich intenzifikáciu

  • energetika
  • sušenie
  • extrakcia
  • absorpcia
  • destilácia a rektifikácia
  • odparovanie
  • prestup tepla

- dodávka plastových zásobníkov (nádrží) jednoplášťových a dvojplášťových

- dodávka priemyselných ČOV (dodávka neutralizačných staníc)

- dodávka biologických ČOV

- dodávka absorbérov (dodávka práčok plynov)