Separačné zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadových vôd

 
                             
 

Naša spoločnosť Vám ponúka kompletnú dodávku separačného zariadenia na fyzikálno chemickú úpravu odpadových vôd.

Po konzultáciách so zákazníkom a zladení sa s jeho individuálnymi požiadavkami na zariadenie (manuálne prevedenie, poloautomatické, automatické......) a zaslaní potrebných materiálov, pristúpime k vypracovaniu cenovej ponuky. Po objednaní si dodávky a následnom uzavretí zmluvy Vám zabezpečíme celkové odovzdanie diela so všetkými potrebnými odovzdávacími dokumentmi.

Naše separačné zariadenie je vhodné do rôznych druhov priemyselného odvetvia, výrob a prevádzok ako napr.  :  

automobilový priemysel, lakovne, povrchová úprava kovov a plastov, potravinársky priemysel (pivovary, cukrovary, výroba olejov, spracovanie mäsa, mliekarne, ......),kvasný priemysel, škrobárne, kafilérie, konzervárne ovocia a zeleniny, hydinárne, spracovanie rýb, zemiakov,  výroba a plnenie nealkoholických nápojov,  hutnícky priemysel, strojársky a elektrotechnický priemysel, strojové obrábanie, smaltovanie, chemický priemysel, výroba papiera, celulózy, liekov, hnojív, textilný priemysel, výroba skla, kožiarsky priemysel, výroba náterových hmôt, keramický priemysel, drevospracujúci priemysel, energetický priemysel – teplárne a elektrárne,  .....a .i.

Odstránenie parametrov znečistenia spomínaného separačného zariadenia sa pohybuje na úrovni  90%.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Spoločnosť AQUAFUTUR , spol. s r.o.