Prípravky

 

Prípravky sa vyznačujú vysokými adsorpčnými vlastnosťami látok, ktoré spôsobujú zápach odpadových vôd. V anaeróbnych podmienkach (bez prístupu vzduchu) dochádza k redukcii sírnych a dusíkových zložiek nachádzajúcich sa vo vodách, čím sa vytvára nepríjemný zápach, ktorý spôsobuje hlavne vznikajúci sulfán H2S a amoniak NH3. Príspevok amoniaku NH3 je pri pH ‹ 9,18 nízky, pretože sa amoniak NH3 pri týchto podmienkach nachádza v disociovanej forme NH4+. Opačne je to pri sulfáne H2S, kedy sa so znižovaním pH mení disociovaná forma sulfánu S2- na nedisociovanú H2S, ktorá vo výraznej miere negatívne ovplyvňuje vlastnosti vody. Prípravky obsahujú dispergované pevné častice, na povrchu ktorých prebieha adsorpcia týchto nežiaducich látok z odpadovej vody dôsledkom čoho sa znižuje ich koncentrácia. Aplikáciou prípravku sa znižuje obsah fosfátov v odpadových vodách, čím sa potláča eutrofizácia vôd (eutrofizácia je obohacovanie vody živinami, najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, ktoré spôsobujú zvýšený rast rias a vyšších rastlinných foriem, čím môže dôjsť k nežiaducemu zhoršovaniu biologickej rovnováhy a kvality tejto vody) a tvorí sa sediment.