Prevádzkovanie ČOV

Profesionálny technický dozor pri problematických ČOV

V prípade problematických, doslova havarijných stavoch ČOV, Vám ponúkame spoluprácu na vysokej profesionálnej úrovni. Pri riešení problematických ČOV spolupracujeme so zákazníkom na všetkých potrebných úrovniach. Od komunikácie so zainteresovanými úradmi  až po kompletné služby .

Profesionálny technologický dozor nad zariadením spojený s pravidelným odberom vzoriek, mikrobiologickým pozorovaním vitality kalu, kompletným čistením ČOV, OT ak je súčasťou. Vypracovanie dokumentácie – prevádzkový poriadok, prevádzkový denník. Zaškolenie obsluhy.

Pravidelné reporty a monitoring o jednotlivých servisných zásahoch, dokumentovanie jednotlivých činností spojených s konkrétnym servisným zásahom písomne aj fotodokumentáciou.

Najväčšou výhrou je pre nás spokojný a usmiaty zákazník a dobre fungujúca ČOV.

 

ČOV pred servisným zásahom

 

ČOV po servisnom zásahu

 

Mikrobiologické pozorovanie vitality kalu