Vitajte na stránkach

 AQUAFUTUR, spol. s r.o.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

AQUAFUTUR Vám ponúka poradenské, projekčné, dodávateľské a konzultačné služby v oblasti environmentálneho inžinierstva.

Zameriavame sa hlavne na oblasť čistenia odpadových vôd, odpadového vzduchu (emisie) a to všetko robíme z pohľadu chemického inžinierstva, kde sa na každú túto oblasť pozeráme z hľadiska konkrétnych procesov, teda dejov, ktoré danú oblasť špecifikujú.

Našou silnou stránkou je projekčná činnosť, teda dokonalé vyskladanie technologickej zostavy tak, aby bola funkčným celkom po jej spustení.

Svoju činnosť sústreďujeme hlavne na navrhovanie a dodávku priemyselných a biologických čistiarní odpadových vôd, na navrhovanie a dodávku absorpčných zariadení (práčok plynov) na elimináciu plynných exhalátov, pomáhame zákazníkom nájsť efektívne riešenia v oblasti poľnohospodárstva, energetiky a problematických technologických uzlov v priemyselných výrobách.

Do nášho portfólia patria aj prípravky na elimináciu zápachu v odpadových vodách z domácností, na elimináciu zápachu v ČOV, na potlačenie penenia v ČOV a na elimináciu zápachu v odpadových vodách z kanalizácií.

Sústreďujeme sa hlavne na vyriešenie Vašich požiadaviek a naše dlhoročné skúsenosti v priemyselnom odvetví nám dovoľujú o sebe povedať, že sme sa stali skúsenými odborníkmi vo svojom odbore a prinášame Vám kvalitné a profesionálne služby.